• خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
  • خیریه منش
 
خیریه منشخیریه منشخیریه منش
خیریه منشخیریه منشخیریه منش

گزارش عملکرد گروه جهادی منش
گزارش خوزستانگزارش پل دخترگزارش سرپل ذهابکمک به مدد جویان خیریهخدمات حمایتی

خیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منش

خیریه منش

سفره خیر وبرکت

 

دستانتان گرمابخش آنانی باد، که در کش و قوس زندگی، با مرارت و رنج آشنا ترند.

آنانی که  هر صبح را با امیدی نهفته آغاز و  وبا آرزویی دیرینه به پایان می برند.

آنان که منش و بینشی مردمدارانه دارند و به زندگی ساختن ، بیش از زندگی کردن می اندیشند، یاران منش اند.

دستان کوچک  و دلهای بزرگ  آنان  مارا به همسفره گی با خیر و برکت می خواند.

خیریه منش، با شعار (سفره خیر و برکت)، همسوی با همه آنانی است که در باورشان، به زندگی شدن برای دیگران فکر می کنند. آنان که زندگی می شوند تا زندگی کنند و با حسّ زندگی دیگران، بوی زندگی می گیرند.

بیش از بیست سال است ، این سفره  به برکت همسفرگانش، چراغی برای اهالی نیازمندش روشن می کند.

 

از شما حرکت، از خدا برکت و از ما خدمت ...

خیریه منش

سفره خیر و برکت

خیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منشخیریه منش

منش در ادبیات فارسی

منش درلغت‌نامه دهخدا :خوی و طبیعت 

منش در فرهنگ معین :خوی، سرشت

مترادف منش: خصلت، خلق، خو، خوی، داب، سجیه، سگال، شخصیت، طبع، طبیعت، عادت


 
تفاوت شخصیت با منش

خیلی راحت ممکن است شخصیت با منش (character) اشتباه گرفته شود

تشخیص شخصیت ساده است و همه افراد تا حدی میتوانند آن را انجام دهند. بامزه، خوش مشرب، پرنشاط، خوش بین، با اعتماد به نفس، جدی، تنبل، منفی باف یا خجالتی ویژگی هایی هستند که اگر بلافاصله در مورد شخصی متوجه نشویم بعد از مدت کوتاهی به آنها پی میبریم. تحقیقات نشان داده اند که ویژگی های شخصیتی در بیشتر موارد ذاتی و تغییرناپذیرند.

اما منش مدت بیشتری میتواند پنهان بماند. منش شامل ویژگی هایی است که تنها در شرایطی خاص و غیرمعمول خود را نشان میدهند. منش برخلاف شخصیت تغییرپذیر است اما تنها با تلاش بسیارمنش افراد مبتنی بر اعتقادات آنهاست و اعتقادات گرچه قابلیت تغییر دارند، تغییر آنها سخت تر از چیزی است که بیشتر افراد تصور میکنند.


خیریه منش  
خیریه منش خیریه منش  خیریه منش خیریه منش


گروه هنری امروزسایت محرممحمدرضافتحیانهنرمطهرمشاوره و روانشناسی خیریه منش

88400333 021 09194006004